i'm just a poor girl, i need no sympathy
Със пъстрите палитри ще се слея,
рисувани от Гог и от Гоген...
“Умниците” не ще го проумеят-
що значи туй- душата на Бохем…

"If you truly love someone, being faithful is easy."

(Source: icanrelateto, via nymphet-innocence)

amazingwilderness:

© Lauren Naefe

(via paganblood)

Theme